Anunțuri

ANUNT PUBLIC AUTORITATEA CONTRACTANTĂ COMUNA CHIOCHIȘ, VĂ INVITĂ SĂ DEPUNEȚI OFERTĂ DE PREȚ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR AFERENTE OBIECTIVULUI ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA cHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

07/05/2024

NUNT PUBLIC AUTORITATEA CONTRACTANTĂ COMUNA CHIOCHIȘ, VĂ INVITĂ SĂ DEPUNEȚI OFERTĂ DE PREȚ PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR AFERENTE OBIECTIVULUI ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA cHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

COMUNICAT DE PRESĂ ” PNRR : FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ ! ” ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI ” CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

04/01/2024


ANUNȚ PUBLIC AUTORITATEA CONTRACTANTĂ COMUNA CHIOCHIȘ, VĂ INVITĂ SĂ DEPUNEȚI OFERTĂ DE PRET PENTRU PROIECTAREA, EXECUȚIA, FURNIZAREA, MONTAREA, INSTALAREA AFERENTE OBIECTIVULUI : ” ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

27/11/2023


COMUNICAT DE PRESĂ ” PNRR FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ ” PRIMĂRIA COMUNEI CHIOCHIȘ ANUNȚĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI ” DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A ȘCOLII GIMNAZIALE IULIU PRODAN DIn COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

23/10/2023


COMUNICAT DE PRESĂ ” PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ ” PRIMĂRIA COMUNEI CHIOCHIȘ ANUNȚĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI ” CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

19/09/2023


COMUNICAT DE PRESĂ ” PNRR: FONDURI PENTRU ROMÂNIA MODERNĂ ȘI REFORMATĂ ” PRIMĂRIA COMUNEI CHIOCHIȘ ANUNȚĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI ” ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PUNCTE DE REINCARCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

19/09/2023

ANUNT PUBLIC Autoritatea contractanta Comuna Chiochiș, vă invită să depuneti ofertă de preț pentru elaborare Proiect Tehnic și execuție lucrări pentru obiectivul Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Chiochiș, comuna Chiochiș, Județul Bistrița-Năsăud

27/06/2023


ANUNT PRIMARIA COMUNEI CHIOCHIȘ ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST - FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTA PE DURATĂ NEDETERMINATA

08/05/2023


ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL MODERNIZARE DJ 172I BEUDIU VITA TENTEA LIMITA JUDETUL CLUJ

05/05/2023


ANUNT PRIMARIA COMUNEI CHIOCHIȘ ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST - FUNCȚIE PUBLICĂ DE EXECUȚIE VACANTA PE DURATĂ NEDETERMINATA

05/05/2023


ANUNT PRIMĂRIA COMUNEI CHIOCHIȘ ANUNȚĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PAJIȘTEI SUB RĂPÂ CHEȚIU APARȚINÎND DOMENIULUI PRIVATAL COMUNEI CHIOCHIȘ, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 124,44 HA

07/03/2023

ANUNT PRIMĂRIA COMUNEI CHIOCHIȘ ANUNȚĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PAJIȘTEI SUB RĂPÂ CHEȚIU APARȚINÎND DOMENIULUI PRIVATAL COMUNEI CHIOCHIȘ, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 124,44 HA 

ANUNT FINALIZARE PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE ” DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE MEDICALĂ DE TIP MĂȘTI DE PROTECȚIE MEDICALĂ, DEZINFECTANȚI, PRECUM ȘI ALTE ECHIPAMENTE DE ACEST TIP, NECESARE PENTRU A PREVENI RASPINDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

15/02/2023

ANUNT FINALIZARE PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE ” DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE MEDICALĂ DE TIP MĂȘTI DE PROTECȚIE MEDICALĂ, DEZINFECTANȚI, PRECUM ȘI ALTE ECHIPAMENTE DE ACEST TIP, NECESARE PENTRU A PREVENI RASPINDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ÎN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MERDIULUI, PENTRU PROIECTUL REȚEA CANALIZARE APE UZATE, STAȚIE DE EPURARE, COMUNA CHIOCHIȘ

18/01/2023

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ÎN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MERDIULUI, PENTRU PROIECTUL REȚEA CANALIZARE APE UZATE, STAȚIE DE EPURARE, COMUNA CHIOCHIȘ

ANUNȚ PUBLIC COMUNA CHIOCHIȘ, ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL REȚEA CANALIZARE APE UZATE,STAȚIE DE EPURARE, COMUNA CHIOCHIȘ

12/01/2023

ANUNȚ PUBLIC COMUNA CHIOCHIȘ, ANUNȚĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL REȚEA CANALIZARE APE UZATE,STAȚIE DE EPURARE, COMUNA CHIOCHIȘ

ANUNȚ PUBLIC EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GENERALĂ JIMMBOR-FÂNAȚE, COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

09/12/2022

ANUNȚ PUBLIC EXECUȚIA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ” LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘANȚURI ÎN COMUNA CHIOCHIȘ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

09/12/2022

ANUNT PUBLIC EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ-GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOZIEȘ, COMUNA CHIOCHIȘ. JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”

25/11/2022


ANUNȚ PUBLIC EXECUȚIA LUCĂRIRILOR PENTRU OBIECTIVUL ”MODERNIZAREW DRUM PRELUNGIRE DEALUL HABADOCULUI ȘI DRUM CALEA ȚENTII ÎN COMUNA CHIOCHIȘ ”

25/11/2022

Anunt începere proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare ” Dotarea unitatilor de învățămînt preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip masti de protectie medicală, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni raspindirea coronavirusului SARS-COV-2 în comuna Chiochiș, Județul bistrița-Năsăud ”

12/07/2022


ANUNT

02/06/2022

Primăria comunei Chiochiș anunță licitație publică pentru închirierea pajiștei SUB RÎPĂ CHEȚIU în suprafață de 124,44 ha aparținînd domeniului public al comunei Chiochiș

Anunț public ” Reabilitare și modernizare Școala Generală Jimbor Fînațe, comuna Chiochiș

31/03/2022

Anunț în vederea achiziționării directe a contractului de lucrări avînd ca obiect : Reabilitare și modernizare Școala Generală Jimbor Fînațe, comuna Chiochiș

ANUNT ” Reabilitare drum de acces cimitir în localitatea Chiochiș, Comuna Chiochiș

21/10/2021

ANUNT ” Reabilitare drum de acces cimitir în localitatea Chiochiș, Comuna Chiochiș 

Anunt ” Amenajare parcare în localitatea Chiochiș comuna Chiochiș ”

21/10/2021

Anunt ” Amenajare parcare în localitatea Chiochiș comuna Chiochiș ”

Anunt Public Decolmatare canal în localitatea Buza-Cătun, comuna Chiochiș

02/08/2021


Comuna Chiochiș organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea funcției publice de inspector clasa I grad profesional debutant în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Chiochiș

07/07/2021


Anunt concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de secretar general al comunei Chiochiș

13/04/2021


Anunț public ” Împrejmuire cu gard și amenajare cu pavaj scoala Chețiu, comuna Chiochiș ”

01/03/2021


ANUNȚ CONCURS CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ( COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL ȘI ACHIZIȚII PUBLICE ) 18.01.2021 ora 10 PROBA SCRISĂ

17/12/2020

Primăria comunei Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului financiar-contabil și achiziții publice 

ANUNT " CONSTRUIREA UNEI CLADIRI CARE OFERA SERVICII FUNERARE IN LOCALITATEA BOZIES,COMUNA CHIOCHIS"

27/07/2020

ANUNT " CONSTRUIREA UNEI CLADIRI CARE OFERA SERVICII FUNERARE IN LOCALITATEA BOZIES,COMUNA CHIOCHIS"

Anunt licitatie publica pentru inchiriere pajiste

21/04/2020

Anunt licitatie publica pentru inchiriere pajiste conform document atasat